Лабораторія

 

Лабораторія є однією з фундаментальних складових у діагностиці дерматовенерологічної патології.

 

На базі нашого закладу охорони здоров’я працює сучасна лабораторія, що надає якісні послуги та професійний сервіс у галузі клінічних лабораторних досліджень і є експертом в області діагностики венеричних та дерматологічних хвороб.

 

В структурі лабораторії працюють клінічний, серологічний, імунологічний, бактеріологічний та гістологічний відділи. Дослідження проводяться на високотехнологічному обладнанні, що є стандартизованим і відповідає вимогам до управління якістю МОЗ.

 

У лабораторії працюють висококваліфіковані лікарі лаборанти з вищою категорією, які володіють експертними знаннями та системно проходять курси та тренінги вдосконалення їх спеціалізації.

 

Перелік лабораторних послуг включає:

 

Гематологічна панель

 • Загальний розгорнутий аналіз крові
 • Визначення ретикулоцитів
 • Час згортання крові
 • Аналіз крові на LE-клітини

 

Біохімічна панель

 • Білірубін загальний
 • Білірубін прямий
 • Білірубін непрямий
 • Аспартатамінотрансфераза
 • Аланінамінотрансфераза
 • Панкреатична альфа-амілаза
 • Креатинін
 • Азот сечовини
 • Сечовина
 • Сечова кислота
 • Загальний білок
 • Креатинкіназа (загальна)
 • Калій
 • Кальцій
 • Тригліцериди
 • Холестерин
 • ЛПВЩ (альфа-ліпопротеїди)
 • ЛПНЩ (бета-ліпопротеіди)
 • ЛПДНЩ (пре-бета ліпопротеїди)

 

Дослідження сечі

 • Загальний аналіз сечі
 • Аналіз сечі за Нечипоренком
 • Аналіз сечі на цукор
 • Аналіз сечі на білок
 • Аналіз сечі на порфірини

 

Панель вуглеводного обміну

 • Глюкоза натще
 • Глюкоза крові з навантаженням

 

Інфекційна панель

 • Токсоплазма
 • IgM
 • IgG
 • Цитомегаловірус
 • РНІФ (АГ Cytomegalovirus)
 • Вірус звичайного герпесу
 • РНІФ (АГ Herpes simplex I-II тип)
 • Гепатит В
 • HBsAg (cкринінг)
 • Гепатит С
 • АТ до вірусу гепатиту С-скринінг (Anti-HCV)
 • Скринінг ВІЛ 1 та ВІЛ 2 (антиген, антитіла)

 

Онкологічна панель

 • Простат специфічний АГ загальний
 • Онкомаркер яєчників СА125

 

Репродуктивна панель

 • Спермограмма
 • Спермограмма в модифікації (ПІФ, РНІФ)
 • Естрадіол
 • Тестостерон
 • Прогестерон
 • Фолікулостимулюючий гормон

 

Урогенітальна панель

 • Хламідії
  • ПІФ (АГ Chl. Trachomatis)
 • Мікоплазма / Уреаплазма
  • ПІФ (АГ Mycoplasma hominis)
  • ПІФ (АГ Ureaplasma urealyticum)
 • Сифіліс
  • Реакція Васермана (RW)
  • Реакція мікропреципітація (РМП)
  • Реакція РПГА (реакція пасивної гем.аглютинації)
  • Реакція РІФ (реакція імунофлюоресценції)
  • Дослідження на Treponema pallidum
  • АТ до Treponema pallidum IgG та IgM (IФА-АНТИ-ЛЮІС- GM)
 • Дослідження урогенітальних мазків на:
  • Трихомонада (T.vaginalis)
  • Гонокок (Neis.gonorrhoeae)
  • Гарднереллу (G.vaginalis)
  • Кандіда (Candida albicans)
  • Лептотрікс

 

Бактеріологічна панель

 • Бак. посів на виявлення збудників дерматомікозів
 • Бак. посів на виявлення Candida albicans + чутливість до антимікотиків
 • Бак. посів на виявлення Neis.gonorrhoeae + чутливість до антибіотиків
 • Виявлення Neis.gonorrhoeae (In Tray GC) NEW
 • Бак. посів на виявлення Trichomonas vaginalis
 • Виявлення Trichomonas vaginalis (In Pouch TV) NEW
 • Виявлення Ureaplasma urealyticum
 • Бак. посів на cтафілокок (Staphylococcus aureus) in vitro In Tray (Colorey Screen) NEW

 

Цитологічна панель

 • Мікроскопія урогенітального мазку
 • Мікроскопія секрету простати
 • Цитологічне дослідження шийки матки (традиційний ПАП тест)
 • Дослідження відбитків на клітини Тцанка (Хвороба Пухирчатка)
 • Дослідження відбитків на еозинофіли (Хвороба Дюрінга)

 

Паразитарна панель

 • Зішкребок на демодекс
 • Зішкребок на коростяний кліщ
 • Паразитарні гриби (волосся,лусочки,нігтьові пластинки)
 • Дослідження на фузоспірильоз.
ФОРМА ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ